КАРПЕНКО ОЛЬГА ГРИГОРІВНА практичний психолог

Психолог і дітиПрактичний психолог навчально-виховного комплексу «Ромашка»:

 • керується етичним кодексом психолога;
 • будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри в тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
 • дотримується педагогічної етики;
 • підвищує рівень психологічних знань вихователів, батьків, дітей;
 • постійно підвищує свій професійний рівень.

Мета психологічної служби :

 • Психологопедагогично вивчення індивідуальних особливостей особистості дітей, педагогів, батьків;
 • корекційно – розвивальна робота з дітьми;
 • консультативна допомога всім учасникам навчально виховного процесу;
 • підвищення психологічної культури вихователів,батьків;
 • забезпечення інформацією з психологічних проблем,формування запиту на психологічні послуги.

Основний принцип роботи психолога НВК: «Не зашкодь»

Практичний психолог

Мета психологічного супроводу навчально-виховного процесу полягає у забезпеченні комплексноїпідтримки усіх його учасників: дітей,батьків та педагогів, у гармонійному розвитку особистості за допомогою використання сучасних інноваційних методів навчання та виховання підростаючого покоління, у своєчасному інформуванні батьків та педагогів стосовно педагогічних особливостей у розвитку та становленні маленької особистості у певному віковому періоді., в організації ігрового та навчального простору забезпеченні емоційного комфорту, почуття захищенності та любові під час перебування дитини у дошкільному навчальному закладі, соціальному середовищі.

Завдання психологічного супроводу:

 • збереження та зміцнення фізичного,психічногоі духовного здоров’я дітей;
 • сприяння своєчасному засвоєнню нових знань, умінь та навичок, формування необхідних вікових психологічних новоутворень;
 • проведення психодіагностичного обстеження дітей з питань адаптації до ДНЗ, розвитку психічних процесів готовності старших дошкільників до навчання в школі та ін.;
 • проведення корекційно – розвиваючих занять з метою розвитку пізнавальних процесів, емоційно- вольової, комунікативної сфери, гармонізації взаємовідносин та розвитку дружніх стосунків;
 • упровадження профілактичних заходів шляхом своєчасного інформування батьків з різних психологічних питаньрозвитку та виховання дітей, надання індивідуальнихта групових консультацій, проведення тренінгових занять та семінарів;
 • налагодження ефективної співпраці між усіма спеціалістами ДНЗ та родинами вихованців.

Пока нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *