Методичні рекомендації до проведення сюжетно-рольових ігор

1

І. Вимоги до гри:

 • Кожна дитина повинна вміти виконувати будь-яку роль тієї чи іншої гри (мінятися ролями);
 • Вживати ввічливі слова – необхідна умова культури спілкування;
 • Включати в сюжетно-рольові ігри лічбу та вимір, переходячи від конкретних форм до більш абстрактних;
 • Ігровий матеріал має бути привабливий і розміщений у доступних для дітей місцях.

ІІ. Керівництво вихователя грою:

 • Знати психологічні та вікові особливості дітей дошкільного віку, індивідуальні – кожної дитини;
 • Завойовувати довіру у вихованців, розуміти ігрові задуми дітей, їх переживання, вміти встановлювати з ними дружні контакти;
 • Вміти пробудити у дитини інтерес, цікавість до гри, бажання гратися в колективі однолітків;
 • Добре знати структуру рольової гри, її чотири компоненти (розподіл ролей, ігрові дії ролей, ігрове застосування предметів та їх умовну заміну іншими предметами, стосунки між гравцями);
 • Проводити роботу з дітьми по ознайомленню з навколишнім життям, працею дорослих у різних сферах, щоб діти мали певні конкретні знання про навколишню дійсність, які б вони могли використати в грі;
 • Розвивати в процесі гри у дошкільників творчість, фантазію, уяву, використовуючи різноманітні прийоми: запитання, заохочення, репліку, вказівку, оцінку окремих персонажів, тощо;
 • Тримати в полі зору всіх учасників гри, а часом самому бути її учасником (з молодшими гратися разом, у старших дошкільників розвивати самостійність, цілеспрямованість, наполегливість);
 • Сприяти організації дитячого колективу у грі, вихованню дружніх почуттів, позитивних моральних якостей.